ADVERTEREN

Disclaimer

Grafigids.be is een website van ELMA MULTIMEDIA BVBA. Hoewel bij het opstellen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet juist weergegeven is.

ELMA MULTIMEDIA BVBA kan er niet voor instaan dat de informatie op grafigids.be geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

ELMA MULTIMEDIA BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

ELMA MULTIMEDIA BVBA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van grafigids.be.

De informatie op grafigids.be wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.