ADVERTEREN

Déclaration de confidentialité

Elma Media B.V., hierna te noemen Elma, gevestigd aan Generaal De Wittelaan 17A te Mechelen met als BTW nummer BE0450.031.203 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Mailadres: Mijnheer Steven Hellemans, te bereiken via gdpr@elma.be
Vestigingsadres: Generaal De Wittelaan 17A, 2800 Mechelen, België

Persoonsgegevens die wij verwerken
Elma verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of je gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Elma verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren en/of goederen correct te kunnen afleveren;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren. Zo kunnen we de website verbeteren en het aanbod van producten en diensten afstemmen op je voorkeuren;
 • Om je surfgedrag over verschillende websites te volgen en onze producten en diensten af te stemmen op je behoefte;

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Elma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen / bedrijven. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijk ingrijpen, bijvoorbeeld door een medewerker van Elma.

Hoe lang we persoons- of bedrijfsgegevens bewaren
Elma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoons- of bedrijfsgegevens worden niet automatisch verwijderd.
Elma bewaart persoonsgegevens alleen langer als dit is toegestaan of als de persoonsgegevens onderworpen zijn aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Elma deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens bevat. Elma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Elma gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Elma gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen en worden gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij je eerste bezoek aan onze website informeerden we je al over deze cookies en vroegen we toestemming voor het plaatsen ervan. Afmelden voor cookies kan door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kan je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Elma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je bewaarde persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Stuur een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens naar gdpr@elma.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van jou komt, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Elma neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ben je bezorg over de veiligheid van je gegevens of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gdpr@elma.be. Elma heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dat zie je aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • We gebruiken de internetstandaarden DKIM, SPF en DMARC om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam), voorzien van een digitale handtekening. Je kan die handtekening automatisch laten controleren. Zo voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.